مرکز اخبار
تو اینجایی: خانه » اخبار
Main Machine.jpg
اقدامات احتیاطی ایمنی کاشی رول رول ساخت ماشین آلات

منبع تغذیه باید ابتدا قطع شود، زمانی که تقاضا برای تنظیم تجهیزات کاشی فشار وجود دارد. هنگام بازرسی و تعمیر بخش های متحرک هر قسمت از دستگاه رول رول کاشی، توجه بیشتری به ایمنی دستان خود توجه کنید. قبل از شروع به استفاده از رول رول سقف کاشی

READ MORE
2021 07-27