مرکز اخبار
تو اینجایی: خانه » اخبار
Till Roll Forming Machine.jpg
عوامل نامطلوب در استفاده از دستگاه رول رول کاشی

1. ساختار مواد و کلی اجزای سیستم هیدرولیک: انتخاب شفت هیدرولیکی به طور مستقیم بر عملکرد کل دستگاه و خواص مکانیکی غلتک پس از عملیات حرارتی تاثیر می گذارد. لازم است فرایند تشکیل و درمان گرما را در نظر بگیریم

READ MORE
2021 08-18
1.jpg
چقدر هوشمند از دستگاه رول رول کارآمد

در طول 20 سال گذشته، BMS بر روی تکمیل دستگاه رول تشکیل شده است. رول تشکیل دهنده برتر از سایر فرآیندهای تشکیل فلزات است و به دلایل بسیاری از مزایای بیش از اکستروژن های آلومینیومی برخوردار است. مزایای اصلی رول شکل به شرح زیر است:

READ MORE
2021 08-04