مرکز اخبار
تو اینجایی: خانه » اخبار
Till Roll Forming Machine.jpg
عوامل نامطلوب در استفاده از دستگاه رول رول کاشی

1. ساختار مواد و کلی اجزای سیستم هیدرولیک: انتخاب شفت هیدرولیکی به طور مستقیم بر عملکرد کل دستگاه و خواص مکانیکی غلتک پس از عملیات حرارتی تاثیر می گذارد. لازم است فرایند تشکیل و درمان گرما را در نظر بگیریم

READ MORE
2021 08-18