مرکز اخبار
تو اینجایی: خانه » اخبار
Main Machine-2 rollers.jpg
راه حل دستگاه رول رول سایاسی

بر روی ماشین های رول تشکیل، چرخ های نورد، شفت نورد، و بلبرینگ قطعات آسیب پذیر هستند. طول عمر این قطعات پوشیدنی مربوط به مواد خام استفاده شده توسط تولید کننده تجهیزات زمانی بود که تجهیزات ساخته شده و روش علاوه بر آن. این نیز مربوط به ضخامت و سخت است

READ MORE
2021 08-14