مرکز اخبار
تو اینجایی: خانه » اخبار
Main Machine-2 rollers.jpg
راه حل دستگاه رول رول سایاسی

بر روی ماشین های رول تشکیل، چرخ های نورد، شفت نورد، و بلبرینگ قطعات آسیب پذیر هستند. طول عمر این قطعات پوشیدنی مربوط به مواد خام استفاده شده توسط تولید کننده تجهیزات زمانی بود که تجهیزات ساخته شده و روش علاوه بر آن. این نیز مربوط به ضخامت و سخت است

READ MORE
2021 08-14
1.jpg
چقدر هوشمند از دستگاه رول رول کارآمد

در طول 20 سال گذشته، BMS بر روی تکمیل دستگاه رول تشکیل شده است. رول تشکیل دهنده برتر از سایر فرآیندهای تشکیل فلزات است و به دلایل بسیاری از مزایای بیش از اکستروژن های آلومینیومی برخوردار است. مزایای اصلی رول شکل به شرح زیر است:

READ MORE
2021 08-04