مرکز اخبار
تو اینجایی: خانه » اخبار
Gear Box at Each Pass.jpg
صنایع دستی و توسعه طراحی رول رول رول سرد سرد

با توسعه طراحی فرآیند بالغ تر و پایدار از دستگاه تشکیل تجهیزات خمش سرد، عملکرد عالی برای ورق فلز را در طول فرآیند تشکیل فراهم می کند. فرآیند تشکیل سرماخوردگی از انواع مواد مانند پیچیده و ویژه ورق های فلزی شکل

READ MORE
2021 07-19